Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

Επιστολή του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών ετοιμότητας (stand by) στο νοσηλευτικό προσωπικό

 

Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου απέστειλε έγγραφο προς το διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου και προς τη διευθύντρια και τις τομεάρχες της νοσηλευτικής υπηρεσίας με θέμα "Παράνομη  οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης ή δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού  πλην της εκτελέσεως βάρδιας". Στο έγγραφο αναφέρονται τα παρακάτω:

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης ή δέσμευσης του νοσηλευτικού προσωπικού  πλην της εκτελέσεως βάρδιας είναι παράνομη και αντίκειται ευθέως στην διάταξη του άρθρου 29 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), σύμφωνα με την οποία ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο, όπως αναφέρεται και στη συνημμένη δημοσίευση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (δείτε ΕΔΩ). 

Οι υπηρεσίες ετοιμότητας (stand by) είναι παράνομες για όλο το προσωπικό των νοσοκομείων, πλην των ιατρών, αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο νομικό πλαίσιο που να καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις, με ποιο τρόπο και με ποια αμοιβή εκτελούνται. Τόσο στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (Νόμος 3528/2007) όσο και στο ΠΔ για τις «ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» δεν προβλέπεται υπηρεσία ετοιμότητας. 

Γι΄αυτό  ζητούμε να μη διεξάγονται υπηρεσίες ετοιμότητας (τυπικά ή άτυπα)  στα νοσηλευτικά τμήματα  του ΓΝΑΝ, όπως πχ στη ΜΕΘ.

Εκ του ΔΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου