Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018

Υπουργική απόφαση με θέμα: «Αρμοδιότητες - Καθήκοντα των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου