Κυριακή 22 Ιουλίου 2012

Εκδόθηκαν τα ΦΕΚ σχετικά με την τοποθέτηση προΪσταμένων στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και προϊσταμένων στους Νοσηλευτικούς Τομείς του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου

Στις 14/4/2012 εκδόθηκε στο ΦΕΚ Γ450/11-4-12 η 3627/3.4.2012 απόφαση του Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης Π. Καρατσή σχετικά με την τοποθέτηση υπαλλήλων στη Διεύθυνση και στους τέσσερεις (4) Τομείς της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Αγ. Νικολάου. 
Το συγκεκριμένο ΦΕΚ μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας ΕΔΩ.

Στις 12/7/2012 εκδόθηκε στο ΦΕΚ Γ 662/12-7-12 η 7133/28−6−2012 απόφαση του Διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. η 3627/3−4−2012 (η παραπάνω). Το συγκεκριμένο ΦΕΚ μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας ΕΔΩ.

Έτσι τώρα αυτό που απομένει είναι η απόφαση του διοικητή του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου για τον καθορισμό του τομέα που θα προΐσταται κάθε προϊστάμενος νοσηλευτικού τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου