Σάββατο 4 Μαΐου 2024

Το πρόγραμμα επισκέψεων του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας στο ΓΝΑΝ τον Μάϊο


Το πρόγραμμα επισκέψεων  του ιατρού εργασίας για το άμεσο επόμενο διάστημα και παρακαλώ για τον προγραμματισμό των ραντεβού σας 

  • 15/05/2024 από 9.30 π.μ. στο ισόγειο γραφείο δίπλα από την είσοδο του αξονικού και παραπλεύρους του οφθαλμολογικού Εξωτερικού Ιατρείου 
  • 21/05/2024 από 9.30 π.μ. στο ισόγειο γραφείο δίπλα από την είσοδο του αξονικού και παραπλεύρους του οφθαλμολογικού Εξωτερικού Ιατρείου 
  • 27/05/2024 από 9.30 π.μ. στο ισόγειο γραφείο δίπλα από την είσοδο του αξονικού και παραπλεύρους του οφθαλμολογικού Εξωτερικού Ιατρείου 

  Το πρόγραμμα του τεχνικού ασφαλείας για το άμεσο επόμενο διάστημα 

  • 16/05/2024 από 9.00 π.μ. στον 1ο όροφο,  γραφείο τεχνικής υπηρεσίας 
  • 23/05/2024 από 9.00 π.μ. στον 1ο όροφο,  γραφείο τεχνικής υπηρεσίας 
  • 30/05/2024 από 9.00 π.μ. στον 1ο όροφο,  γραφείο τεχνικής υπηρεσίας 

Για προγραμματισμό ραντεβού μπορείτε να απευθύνεστε και στους συναδέλφους 

  • Ζυγάκη Αιμιλία  εσωτ. τηλ. 163
  • Τσαγκαράκη Ελευθερία  εσωτ. τηλ.  132


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου