Τρίτη 20 Ιουνίου 2023

Ενημέρωση σχετικά με τη στάση του εκπροσώπου των εργαζομένων στη συνεδρίαση της Παρασκευής 16/6/23

 


Στη συνεδρίαση της Παρασκευής 16/6/2023 , στα θέματα των Νοσοκομείων Ιεράπετρας, Σητείας, Νεάπολης και Αγ. Νικολάου, τα οποία είχαν τυπικό χαρακτήρα,  συμφώνησα με τις εισηγήσεις.

Στο θέμα "Έναρξη πειθαρχικής δίωξης-περικοπή αποδοχών δοκίμων υπαλλήλων του ΓΝΑΝ" συμφώνησα με την εισήγηση  για την έναρξη πειθαρχικής δίωξης και την κλήση σε απολογία  δύο  υπαλλήλων λόγω υπέρβασης του αριθμού των δικαιούμενων αναρρωτικών αδειών κατά πολλές ημέρες και παράλειψης από μέρους τους κατάθεσης των αναρρωτικών αδειών στην Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή. Επίσης για περικοπή αποδοχών  σε τρίτο υπάλληλο λόγω υπέρβασης του αριθμού των δικαιούμενων αναρρωτικών αδειών.

Επίσης συμφώνησα με την εισήγηση  για την υποβολή αίτησης στη ΔΥΠΑ για αναζήτηση προσωπικού για το ΓΝΑΝ, μέσω ΟΑΕΔ, από το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, για τις παρακάτω κατηγορίες:  ΥΕ Προσωπικού Εστίασης(Τραπεζοκόμοι) 2, ΥΕ Πλυντών/ντριών 2, ΥΕ Εργατών/τριών 2, ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 4, ΥΕ Θυρωρών – Φυλάκων 2.  Αφού υποβληθεί η αίτηση από το ΓΝΑΝ προς τον ΟΑΕΔ,  θα γνωρίζουμε αν υπάρχουν υποψήφιοι γι΄ αυτές τις ειδικότητες και πόσοι τελικά θα προσληφθούν.

Πριν τη συνεδρίαση είχα στείλει στο διοικητή μήνυμα και είχα ζητήσει να συζητηθούν στη συνεδρίαση τα παρακάτω θέματα:

1) πρόβλημα στο τμήμα καθαριότητα του ΓΝΑΝ.   Παραιτήθηκε ακόμα μία καθαρίστρια ΣΟΧ από το ΓΝΑΝ και η κατάσταση πλέον οδηγείται σε αδιέξοδο. Με δεδομένο ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα η εξεύρεση προσωπικού καθαριότητας μέσω του ΚΟΙΣΠΕ "περίπλους", και με δεδομένο ότι ακόμα και αυτό αν γίνει, θα συνεχίσει να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ζήτησα στη συνεδρίαση της Παρασκευής 16/6 να συζητηθεί το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού στο τμήμα καθαριότητας του ΓΝΑΝ, να κοινοποιηθούν στο ΔΣ τα σχετικά έγγραφα που έχει υποβάλει προς τη διοίκηση η προϊσταμένη του τμήματος επιστασίας και να ληφθεί απόφαση να υπάρξει σχετικό έγγραφο του ΔΣ προς τη διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, στο οποίο να ζητείται η επείγουσα έγκριση  θέσεων ΥΕ καθαριότητας επικουρικού προσωπικού ή εξεύρεση κάποιας άλλης λύσης (νομοθετική ρύθμιση για δυνατότητα προκήρυξης νέων ΣΟΧ).

2) Να υπάρξει ενημέρωση του ΔΣ σχετικά με το ζήτημα της μη ένταξης του έργου της επέκτασης του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου στο ταμείο ανάκαμψης.

3)Να συζητηθεί το θέμα της μη πληρωμής των οφειλόμενων ημερών κανονικής άδειας σε επικουρικό προσωπικό του ΓΝΑΝ που έχει λυθεί η σύμβαση του και έχουν υποβάλει αιτήσεις εδώ και 16 μήνες χωρίς να έχουν λάβει καμία απάντηση.

Από τα τρία θέματα συζητήθηκε μόνο το ζήτημα του προβλήματος έλλειψης προσωπικού στο τμήμα καθαριότητας του ΓΝΑΝ. Το ΔΣ ενημερώθηκε ότι ετοιμάζεται η ανάθεση στον ΚΟΙΣΠΕ "περίπλους" πρόσληψης δύο καθαριστριών, αρχικά για διάστημα τριών μηνών. Εγώ ζήτησα στην επόμενη συνεδρίαση να υπάρξει υποβολή νέου αιτήματος προς τη ΔΥΠΕ για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην καθαριότητα, κάτι που ενδεχομένως θα γίνει αν υπάρξει σχετική εισήγηση.


Γιώργος Μανουσάκης, μέλος του ΔΣ των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ν. Λασιθίου ως εκπρόσωπος των εργαζομένων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου