Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ για τη συνάντηση με τον υπουργό υγείας την Τρίτη 3/7ΑΘΗΝΑ 5/7/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 515ΠΡΟΣ: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΠΟΕΔΗΝ


ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 3/7/2018


Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 3/7/2018, πραγματοποιήθηκε επιτυχημένη Απεργιακή Κινητοποίηση και Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας με αίτημα την μετατροπή των συμβάσεων του Επικουρικού και πρώην Εργολαβικού Προσωπικού σε αορίστου χρόνου.

Συναντηθήκαμε δύο φορές με την Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θέσαμε τα προβλήματά της μη καταβολής της μισθοδοσίας του πρώην Εργολαβικού Προσωπικού που υπηρετεί με συμβάσεις εργασίας από προέκταση των συμβάσεων έργου. Το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι δεν μπορούν να μετατραπούν οι συμβάσεις  έργου σε εργασίας και ότι έπρεπε να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία. Ταυτόχρονα αθροίζει στο 24μήνο συνεχούς εργασίας στο Δημόσιο με ανανεούμενες συμβάσεις και το χρόνο των συμβάσεων .

Είπαμε στον Υπουργό ότι η λήξη των Συμβάσεων θα οδηγήσει τα Νοσοκομεία να αναθέσουν τις υποστηρικτικές υπηρεσίες προσωρινά σε εργολάβους και θα προκηρύξουν νέους διαγωνισμούς. Με τους νέους διαγωνισμούς οι περισσότεροι των υπηρετούντων θα απολυθούν με την ισχύουσα μοριοδότηση, καθότι αυξήθηκαν κατά πολύ οι άνεργοι.

Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα πληρωθούν άμεσα τα δεδουλευμένα οι εργαζόμενοι και θα εξετάσει τον τρόπο αυξημένης μοριοδότησης στους νέους διαγωνισμούς. Απέκλεισε την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και την επανασύσταση των οργανικών θέσεων που επιτακτικά ζητήσαμε.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επισημάναμε στον Υπουργό και τον Αν. Υπουργό Υγείας ότι με το ν.4551/2018 άρθρο 16, δεν δικαιούται επιπλέον μοριοδότηση το Επικουρικό Προσωπικό στον διαγωνισμό, αφού ο νόμος παραπέμπει στη μοριοδότηση του  ν.2190/94 (7 μόρια επί 84 μήνες στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα σε συναφείς εργασίες).

Ούτε καν προβλέπει την επιπλέον μοριοδότηση των συμβασιούχων των ΟΤΑ που με το ν. 4479/2017 άρθρο 24 έλαβαν 17 μόρια το μήνα για 24 μήνες προϋπηρεσία, αν και εμείς το απορρίπτουμε καθότι οδήγησε σε απολύσεις σχεδόν όλων των συμβασιούχων.

Ζητήσαμε επιτακτικά την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, την σύσταση οργανικών θέσεων και εάν αυτό το απορρίπτει το Υπουργείο να κάνει κλειστό διαγωνισμό με προβάδισμα όσων έχουν προϋπηρεσία στον ίδιο φορέα ο οποίος προκηρύσσει τις θέσεις. Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό άλλων μονίμων υπαλλήλων ή αορίστου χρόνου που ήδη υπηρετούν σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Μάλιστα επισημάναμε ότι με το Ν. 4551/2018 διακόπτουν τις συμβάσεις των επικουρικών  οι οποίοι πρέπει να συνάψουν νέες με τους φορείς απασχόλησης έως 31-5-2019. Αυτό οδηγεί σε απώλεια των δικαιωμάτων που απέκτησαν με την εργασία πέραν του 24μηνου με συνεχόμενες ανανεούμενες συμβάσεις. Εάν υπογράψουν τέτοια σύμβαση χάνουν νομικά δικαιώματα μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου επειδή καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Επισημάναμε στους Υπουργούς ότι με το άρ. 2 του π.δ. 50/2001 σε συνδυασμό προς το άρ. 18 παρ.7 του ν.2190/1994 προβλέπει, ότι μπορεί με την προκήρυξη να προβλέπονται πέραν των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις και πρόσθετα προσόντα για την κάλυψη θέσεων στο Δημόσιο και στα ΝΠΔΔ.  Ένα από τα κυριότερα πρόσθετα προσόντα, που μπορεί να ενσωματωθεί σε περιπτώσεις θέσεων, στις οποίες η εμπειρία είναι κρίσιμο μέγεθος είναι η ύπαρξη εμπειρίας διάρκειας ενός ή δύο ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο της θέσεως. Έτσι, ειδικά για τις θέσεις αυτές θα μπορούσε να προβλεφθεί ως αναγκαίο πρόσθετο προσόν διορισμού η ύπαρξη εμπειρίας ενός ή δύο ετών στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε Νοσοκομειακές δομές ή ακόμα πιο εξειδικευμένα ανάλογα με τις υπηρεσίες, που έχει παράσχει το επικουρικό προσωπικό.

Τούτο έχει γίνει δεκτό σε διάφορες προκηρύξεις στο παρελθόν ενώ επίκειται η ολοκλήρωση προκήρυξης για φορέα του Δημοσίου με το περιεχόμενο αυτό (ΟΑΕΔ, ΕΑΠ).

Ο Υπουργός μας είπε ότι έχουμε εξασφαλίσει ΠΥΣ για προκήρυξη 1200 θέσεων στους φορείς που υπηρετούν οι Επικουρικοί. Θα συστήσουμε τις οργανικές θέσεις με νόμο και θα υπάρξει μοριοδότηση πιο αυξημένη από τους συμβασιούχους των ΟΤΑ. Αυτό θα συμπεριληφθεί στην προκήρυξη και εάν δεν γίνεται, θα υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση που θα το προβλέπει.

Αυτά μας τα είπε το μεσημέρι. Το βράδυ το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε Δελτίο Τύπου που ευχαριστεί το Επικουρικό Προσωπικό για τις υπηρεσίες που προσέφερε και το καλεί να συμμετάσχει στη νέα προκήρυξη χωρίς να δεσμεύεται πουθενά για αυξημένη μοριοδότηση.

Τελικά επιδιώκουν την Ομηρία χιλιάδων υποψηφίων, καλλιεργώντας ελπίδες σε όλους για πρόσληψη στο Δημόσιο. Για ψηφοθηρικούς λόγους.

Δεν θα περάσει.

Την πρώτη απάντηση θα την δώσουμε  αύριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018 και ώρα 7πμ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.


ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Θέσαμε στον Υπουργό Υγείας το ζήτημα της ανανέωσης των συμβάσεων του προσωπικού που υπηρετεί στα Νοσοκομεία μέσω του ΟΑΕΔ με κοινοτικά κονδύλια και δεσμεύτηκε ότι οι συμβάσεις τους θα ανανεωθούν για ακόμη ένα έτος.


ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου