Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

Η τοποθέτηση του εκπροσώπου του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στη συνάντηση της διοικήτριας του Νοσοκομείου με τους εργαζόμενους την Τετάρτη12/4

Το ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ συνεδρίασε τη Δευτέρα 10/4/17 και αποφάσισε η τοποθέτηση του εκπροσώπου του συλλόγου εργαζομένων στη συνάντηση που συγκάλεσε η διοικήτρια κα. Σπινθούρη   με τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου την Τετάρτη 12/4 να είναι η παρακάτω:

Θεωρούμε κατ΄αρχήν την πρόσκληση και την επαφή θετική, αν και θα μπορούσε η θεματολογία της πρόσκλησης να είναι πιο συγκεκριμένη ώστε να γνωρίζουμε τί θα συζητηθεί.
Δεν είναι στις αρμοδιότητες μας ως σύλλογος, ούτε το έχουμε κάνει ποτέ στο παρελθόν, να κρίνουμε το έργο και την παρουσία του κάθε διοικητή στο Νοσοκομείο. Αυτό που κάνουμε είναι με δημοκρατικές διαδικασίες και ακολουθώντας το καταστατικό του συλλόγου να συζητάμε και να αποφασίζουμε στις Γενικές συνελεύσεις μελών και στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και να ζητούμε από τη διοίκηση του Νοσοκομείου λύσεις και παρεμβάσεις σε όσα μπορεί να πράξει. Αντίστοιχα ενημερώνουμε τους συναδέλφους σχετικά με το ποια θέματα θέσαμε και ποια από αυτά έχουν επιλυθεί από τη διοίκηση και ποια όχι. Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε και σήμερα ενόψει της συνάντησης της διοίκησης με τους εργαζομένους και παρακάτω παρουσιάζουμε εν συντομία τα περισσότερα από τα ζητήματα που θέσαμε γραπτώς στη διοικήτρια ,και την εκτίμηση μας αν έχει γίνει κάτι για την επίλυση τους.

 • Επισημάναμε ότι στο Νοσοκομείο μας υπάρχουν 4 κενές θέσεις προϊσταμένων τμημάτων (2 στη νοσηλευτική υπηρεσία, 1 στην ιατρική και 1 στην τεχνική), οι οποίες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου θα πρέπει να καλυφθούν το συντομότερο δυνατόν με τοποθετήσεις αναπληρωτών σύμφωνα με όσα ορίζει ο δημοσιουπαλλικός κώδικας. Δεν έγινε μέχρι σήμερα.
 • Επισημάναμε ότι η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι η μετακίνηση με ανάθεση αλλότριων καθηκόντων μπορεί να γίνει για 2 μήνες με απόφαση διοικητή και 6 μήνες με απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου. Εμείς ζητήσαμε να γίνει προσπάθεια να συνεχιστεί η μετακίνηση των συναδέλφων με αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας και να υπάρξει ισότιμη και αντίστοιχη  χρονική αντιμετώπιση όλων των άλλων περιπτώσεων. Δεν έγινε στο σύνολο τους μέχρι σήμερα.
 • Το Νοέμβρη με έγγραφο της η διοικήτρια ζήτησε εντός μίας εβδομάδας τις προτάσεις για την τροποποίηση του οργανισμού. Ανταποκριθήκαμε, συγκαλέσαμε Γ.Σ. μελών για το θέμα και υποβάλαμε εγκαίρως στις 18 Νοεμβρίου τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου υ σχετικά με την επικείμενη τροποποίηση του οργανισμού του Νοσοκομείου. Μέχρι σήμερα η διοικήτρια δεν έχει βάλει το θέμα στο ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του νομού, ενώ το μόνο που έχει γίνει είναι προτάσεις για επιμέρους αλλαγές θέσεων στον οργανισμό με αντίστοιχες καταργήσεις θέσεων.
 • Ζητήσαμε από τη διοικήτρια να μεριμνήσει για τη χορήγηση άδειας κλειστού χώρου σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων που εργάζονται στους σχετικούς χώρους του Νοσοκομείου μας (χειρουργεία, ανάνηψη, μονάδα εντατικής θεραπείας,  μονάδα τεχνητού νεφρού -περιτοναϊκής κάθαρσης, αίθουσα τοκετών, υπηρεσία αιμοδοσίας) και δεν την ελάμβαναν μέχρι 21/2/2016 που άλλαξε ο νόμος. Η διοικήτρια έθεσε το θέμα στο ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων και βρέθηκε λύση.
 • Επισημάναμε στη διοικήτρια την αντίθεση τόσο της γενικής συνέλευσης μελών του συλλόγου, όσο και του προσωπικού των Εξωτερικών Ιατρείων σχετικά με το θέμα της καταλληλότητας του νέου χώρου και ζητήσαμε επαναφορά στο χώρο που ήταν πριν τη βλάβη. Η γνώμη του συλλόγου και των εργαζομένων αγνοήθηκε ως προς την επαναφορά στον προηγούμενο χώρο και έχουν γίνει μέχρι σήμερα μόνο επί μέρους προσθήκες και αλλαγές στο νέο χώρο των ΤΕΠ, ενώ ακολούθησε επαναδιάταξη όλων των χώρων των ιατρείων.
 • Επισημάναμε στη διοικήτρια ότι με τα κλεισίματα των θυρών εισόδου του Νοσοκομείου δεν λύνεται το πρόβλημα ασφάλειας, αλλά απλά υποβάλλονται σε μια πρόσθετη ταλαιπωρία εργαζόμενοι και επισκέπτες. Τονίσαμε ότι ουσιαστική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα της ασφάλειας του Νοσοκομείου μπορεί να δοθεί μόνο με απασχόληση προσωπικού φύλαξης (τουλάχιστον ένα ανά βάρδια), προσωπικού που θα ασχολείται πραγματικά μόνο με το έργο της φύλαξης και όχι με το τηλεφωνικό κέντρο. Μέχρι σήμερα αυτό έχει γίνει μόνο στην απογευματινή βάρδια 5 ημέρες την εβδομάδα, οι υπόλοιπες βάρδιες είναι ακάλυπτες και τα κλειδώματα των θυρών εισόδου του νοσοκομείου συνεχίζονται, ενώ οι πόρτες του υπογείου συνεχίζουν να είναι ξεκλείδωτες όλο το 24ωρο.
 • Επισημάναμε στη διοικήτρια ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σκέλος των οδηγών, τηλεφωνητών, εργατών, κλητήρων του Νοσοκομείου, αφού δεν υπάρχει οδηγός (ο μοναδικός μετατάχθηκε στο ΕΚΑΒ). Ζητήσαμε ένα άτομο από τη διοικητική υπηρεσία του Νοσοκομείου να μετακινηθεί στο τηλεφωνικό κέντρο, ώστε να μπορεί να ανατεθούν και να ανατίθενται σε έναν υπάλληλο αποκλειστικά καθήκοντα οδηγού. Ενώ ήρθε ένας συμβασιούχος του ΟΑΕΔ και ενισχύθηκε το τηλ. Κέντρο με ένα άτομο, δεν λύθηκε το πρόβλημα της μη ύπαρξης οδηγού αφού ενισχύθηκε η απογευματινή βάρδια του τηλεφ. Κέντρου.
 • Με το αρχικό υπόμνημα μας προς τη διοικήτρια όταν ανέλαβε καθήκοντα επισημάναμε ότι θεωρούμε ότι μέχρι στιγμής δεν γίνεται σωστή διαχείριση του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου. Ζητήσαμε να γίνονται προσεκτικές μετακινήσεις του νοσηλευτικού προσωπικού έτσι ώστε να υπάρχει ισόρροπη κατανομή των επιπτώσεων από την έλλειψη προσωπικού και να γίνεται δίκαιη και προσεκτική σύνταξη των προγραμμάτων εργασίας για όλους τους εργαζόμενους/ες. Δεν έγινε κάτι συγκεκριμένο προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι σήμερα.
 • Ζητήσαμε από τη διοικήτρια να γίνουν παρεμβάσεις για την κτιριακή κατάσταση του Νοσοκομείου και για την ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 'Έχουν γίνει κάποια βήματα σε συνεργασία με το Δήμο, με ιδιώτες εθελοντές αλλά και με διεκδίκηση χρημάτων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενώ αντίστοιχα κάποια βήματα έχουν γίνει στην ανανέωση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Χρειάζεται όμως να γίνουν πάρα πολλά ακόμα για να μπορεί η λειτουργεί σωστά η κτιριακή και η ιατροτεχνολογική υποδομη του Νοσοκομείου.
 • Επισημάναμε προς τη διοικήτρια την απαράδεκτη και προβληματική λειτουργία των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου τους τελευταίους μήνες και ζητήσαμε να ληφθούν άμεσα μέτρα έτσι ώστε να αποκατασταθεί η κανονική και ασφαλής λειτουργία των ανελκυστήρων. Μέχρι σήμερα το πρόβλημα παραμένει.
 • Επισημάναμε ότι στο Νοσοκομείο μας είναι συχνό φαινόμενο η ανάθεση σε Νοσηλευτές της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της  ηλεκτρονικής συμπλήρωσης παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων και της σύνταξης εισιτηρίων εξιτηρίων σε ορισμένες κλινικές και ζητήσαμε από τη διοικήτρια να κάνει σαφές  γραπτώς προς τους υφιστάμενους της ιατρούς και νοσηλευτές-τριες ότι τα παραπάνω είναι πράξεις παράνομες (που μπορεί να επιφέρουν ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες τόσο στους εμπλεκόμενους ιατρούς όσο και στους εμπλεκόμενους νοσηλευτές -τριες) και ζητήσαμε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα στο Νοσοκομείο μας. Καθ΄όσον γνωρίζουμε δεν έγινε κάτι μέχρι σήμερα για το θέμα αυτό.

Αυτά έχουμε καταγράψει μέχρι σήμερα και ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρξει καλύτερη ανταπόκριση από τη διοίκηση του Νοσοκομείου στα θέματα που θέτουμε ως θεσμικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Γενικά η άποψη του συνδικαλιστικού κινήματος είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα διαφορετικό μοντέλο διοίκησης των Νοσοκομείων , ο θεσμός των διοικητών να καταργηθεί και τα Νοσοκομεία να διοικούνται από τους διευθυντές κάθε υπηρεσίας (επιλεγμένους από διαδικασίες κρίσεων με αξιοκρατικά κριτήρια) και από ΔΣ στα οποία θα μετέχουν οι διευθυντές και  οι εκπρόσωποι των εργαζομένων (τα ΔΣ να εκλέγουν τον προεδρεύοντα στις συνεδριάσεις).


Με τον τρόπο που επιλέγονται σήμερα οι διοικητές -τριες των Νοσοκομείων και με την ισχύουσα νομοθεσία, ουσιαστικά κατά το μεγαλύτερο μέρος οι διοικητές λειτουργούν ως εκτελεστικό όργανο της εκάστοτε κυβέρνησης και πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου υγείας προς τα Νοσοκομεία. Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά (έλλειψη προσωπικού, μειωμένες χρηματοδοτήσεις) δεν μπορούν να λυθούν από τους διοικητές. Έτσι εκ των πραγμάτων υπάρχουν μόνο επι μέρους διαχειριστικά θέματα εντός των Νοσοκομείων στα οποία ως εργαζόμενοι ζητούμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση και λύση προβλημάτων απο τους εκάστοτε διοικητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου