Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η 7Κ/2016 προκήρυξη για 1666 μόνιμες θέσεις στην υγεία - 11 θέσεις για το ΓΝΑΝ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ»)

 •  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (για τη Μ.Τ.Ν.) 2  θέσεις
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ( για τον τομέα Ψυχικής Υγείας)  2  θέσεις
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (για τη Μ.Ε.Θ. - Μ.Α.Φ.)  2  θέσεις
 • ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 θέση
 • ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1 θέση
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 θέση
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ (για τη ΜΕΘ) 1 θέση
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 1 θέση

-----------------------------------

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)


 • ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 θέση
 • ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 θέση
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 θέση
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1 θέση
-----------------------------------


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑ)

 • ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 θεση
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1 θεση
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 1 θεση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου