Παρασκευή 13 Απριλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

  ΠΡΟΣ
 • Διοικητή  διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Ν. Λασιθίου
 • Υποδ/τη ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας
 • Υποδ/τη ΓΝ-ΚΥ Σητείας
 • Υποδ/τη ΓΝ-ΚΥ Νεάπολης
 •  Επιστημονικά Συμβούλια και
 • Δ/ντες Ιατρικών Υπηρεσιών των ΓΝ Αγ. Νικολάου, ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας, ΓΝ-ΚΥ Σητείας,    ΓΝ-ΚΥ Νεάπολης   

                  ΑΠΟΦΑΣΗ  Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

       Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου στην συνεδρίασή του στις 11/4/2012, συζήτησε το θέμα των εφημεριών των ιατρών των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Ν. Λασιθίου και αποφάσισε τα ακόλουθα:
 • Απαιτούμε την αποζημίωση του συνόλου των εφημεριών που εκτελέσαμε κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2012, χωρίς καμιά περικοπή. Η κυβέρνηση του Μνημονίου οφείλει άμεσα να επιχορηγήσει τα Νοσοκομεία μας με πρόσθετα κονδύλια για την πληρωμή των ήδη εκτελεσθέντων εφημεριών. Αλχημείες του τύπου πληρωμή μέρους των εφημεριών από το διατιθέμενο ανά μήνα κονδύλιο για εφημερίες και υπόσχεση για πληρωμή του υπολοίπου από τα ανύπαρκτα διαθέσιμα των Νοσοκομείων μας και της ΥΠΕ Κρήτης (μέσω του 9%), απορρίπτονται κατηγορηματικά. Ούτε τα χρήματα υπάρχουν για να πληρωθούν με αυτόν τον τρόπο, ούτε ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία έγκρισης πρόσθετων εφημεριών.  Εξάλλου, ακόμα περιμένουμε την πληρωμή του μεγαλύτερου μέρους των πρόσθετων εφημεριών που επιτελέσαμε το 2011.
 •  Είχαμε ενημερώσει έγκαιρα τον Διοικητή των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων για τις διατάξεις του Ν. 3984 / 2011, με τον οποίο άλλαξε  το νομικό πλαίσιο τέλεσης των εφημεριών. Στο άρθρο 66, παρ. 27 του παραπάνω νόμου αναφέρονται σαφώς τα ανώτερα αριθμητικά όρια του συνόλου των εφημεριών, των ενεργών εφημεριών και των εφημεριών ετοιμότητας που μπορούν να επιτελέσουν οι ειδικευόμενοι και οι ειδικευμένοι ιατροί, ανάλογα με τον βαθμό και την Ζώνη στην οποία υπηρετούν και επιστήσαμε την προσοχή ότι τυχόν υπέρβαση των παραπάνω αριθμητικών ορίων  δεν θα εγκριθούν από τους Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Βάση των παραπάνω διατάξεων, δεν υπάρχει πλέον ένα συγκεκριμένο ανώτατο χρηματικό όριο αποζημίωσης εφημεριών που μπορεί να λάβει ένας γιατρός, όπως με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, μιας και σε άλλο ποσό αντιστοιχούν 4 ενεργείς εφημερίες καθημερινές και σε άλλο ποσό 4 ενεργείς εφημερίες Κυριακές. Έτσι δεν τίθεται καν θέμα ερμηνείας του νόμου ότι σε κάθε ιατρό, ανάλογα με τον βαθμό του και την Ζώνη στην οποία υπηρετεί, αντιστοιχεί ένα ανώτερο χρηματικό πλαφόν για την αποζημίωση εφημεριών, που θα μπορούσε να καλυφτεί με αλλαγές του αριθμού και του τύπου τους. Ήδη η Επίτροπος Ε.Σ.  του Ν. Ημαθίας δεν εκκαθάρισε τις εφημερίες Δεκεμβρίου 2011 των ιατρών του Νοσοκομείου Βέροιας, γιατί υπερέβαιναν τα παραπάνω αριθμητικά όρια. Έτσι το θέμα των εφημεριών των ιατρών ΕΣΥ θα πάρει τον δρόμο για την επίλυσή του από το Ι΄ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά από μια χρονοβόρο διαδικασία. Είναι δε πολύ πιθανό, η Επίτροπος του Ε.Σ. του Νομού Λασιθίου να πάρει αντίστοιχη απόφαση.

Το παραπάνω θέμα έχει τις εξής συνέπειες:
1. Την αδυναμία εκκαθάρισης των εφημεριών μας των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2012, αφού εκτός του ότι υπερέβησαν το καθορισμένο ανά μήνα κονδύλιο, υπερέβησαν και τα παραπάνω αριθμητικά όρια.
2. Την αδυναμία εκκαθάρισης επίσης των εφημεριών του Απριλίου και των επόμενων μηνών, αν δεν προσαρμοστούν έγκαιρα στα παραπάνω αριθμητικά όρια και περιμένουν οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων την απόφαση της Επιτρόπου του Νομού Λασιθίου, ή πολύ περισσότερο την απόφαση του Ι΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να εφαρμόσουν το γράμμα του νόμου.
 • Είναι αυτονόητο ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, δεν υφίσταται πλέον η έννοια της ασφαλούς εφημέρευσης σχεδόν κανενός Τμήματος και κανενός Νοσοκομείου του Νομού Λασιθίου, αφού ο αριθμός των ιατρών δεν επαρκεί για την εφημεριακή κάλυψη όλου του μήνα. Έτσι για να εφημερεύει ένα Τμήμα στην Β΄ Ζώνη (Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου) με ενεργό εφημερία καθημερινά, απαιτείται η στελέχωσή του με 6 τουλάχιστον ιατρούς, ενώ με συνδυασμό ενεργών και εφημεριών ετοιμότητας απαιτούνται 5 ιατροί. Στο Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου μόνο η Παθολογική Κλινική διαθέτει τον παραπάνω αριθμό ιατρών, όμως ένας Παθολόγος έχει ήδη μετακινηθεί για εφημερίες στο Νοσοκομείο της Ιεράπετρας και έτσι ούτε η Παθολογική κλινική μπορεί να καλύψει με ενεργείς εφημερίες όλο το μήνα.
 • Επειδή η μη ασφαλής κάλυψη των Νοσοκομείων του Ν. Λασιθίου με εφημερεύοντες ιατρούς είναι πιθανό να έχει νομικές συνέπειες αν τεθεί σε κίνδυνο η υγεία ή η ζωή κάποιου ασθενούς, νοσηλευόμενου ή προσερχόμενου στο Νοσοκομείου ως επείγοντος  περιστατικού, καλούμε τους συναδέλφους Συντονιστές Δ/ντές των Τμημάτων και Κλινικών, τους Δ/ντές των Ιατρικών Υπηρεσιών και τα μέλη των Επιστημονικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων μας, να προτείνουν για κάθε ιατρό την εκτέλεση του μέγιστου αριθμού εφημεριών που επιτρέπει ο νόμος, έτσι ώστε να καλύπτονται τα Τμήματα όσον το δυνατόν περισσότερες ημέρες με εφημερεύοντες ιατρούς και να μην μοιραστούν τέτοιου είδους ευθύνες με τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων.
 • Επίσης καλούμε τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων να εφαρμόσουν το γράμμα του νόμου όσον αφορά τον αριθμό και το είδος των εφημεριών ενός εκάστου ιατρού, εξαντλώντας τα αριθμητικά όρια που επιτρέπονται. Αν τα χρήματα δεν επαρκούν, υπάρχει και ο δρόμος να διεκδικήσουν μαζί μας συμπληρωματικά κονδύλια, αντί να αποδέχονται μοιρολατρικά τα διαρκώς μειούμενα κονδύλια εφημεριών. Ήδη ο υποδιοικητής του ΓΝ-ΚΥ Ιεράπετρας επέλεξε αυτόν τον δρόμο, παραιτούμενος.
 • Οι συνολικές ετήσιες αποδοχές μας έχουν ήδη περικοπεί δραστικά, με την επερχόμενη δε κατάργηση του ειδικού μισθολογίου μας, θα περικοπούν ακόμα περισσότερο. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συναινέσουμε σε απλήρωτη εργασία μας, μέσω αλχημειών στον τρόπο εφημέρευσής μας και επιφυλασσόμαστε όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας.
           
Για το Δ.Σ. της ΕΝΙΛ
                             Ο Πρόεδρος                                         Ο Γραμματέας
                     Γερμανάκης Αντώνης                           Πατρωνάκης Μανώλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου