Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Το αίτημα για πρόσληψη επικουρικού διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού στο ΓΝΑΝ επανυπέβαλε το ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου


Εντός του 2021 δεν έχει καμία πρόσληψη στο ΓΝΑΝ επικουρικού διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού με 12μηνες ή 24μηνες συμβάσεις, παρά τις μεγάλες ανάγκες, ούτε έχει προκηρυχθεί καμιά μόνιμη θέση.
 Από το 2020 έχουν εξαιρεθεί οι κατηγορίες αυτές από τις διαδικασίες πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για τις ανάγκες της πανδημίας και ακολουθείται η παλιά διαδικασία με την υποβολή των αιτημάτων με δεσμεύσεις πίστωσης προϋπολογισμού.

Το ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 10/5/2021 έλαβε απόφαση να υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Υγείας για πρόσληψη 11 ατόμων επικουρικού προσωπικού.   (∆ύο (2) κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού, ∆ύο (2) κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, Τέσσερις (4) κλάδου ∆Ε Γενικών Καθηκόντων/Κλητήρων, ∆ύο (2) κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών/Μηχανολόγων Μηχανικών, Ένα (1) κλάδου ∆Ε Τεχνικού Θερµαστών µε άδεια τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης). Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.

Πέρασαν 5 μήνες, το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ενώ μεσολάβησαν και οι αναστολές εργασίας, όπου κάποια από τα κενά διοικητικού, τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού που δημιουργήθηκαν από τις αναστολές καλύφθηκαν με τρίμηνες συμβάσεις, κάποια άλλα όμως δεν έχουν καλυφθεί και δημιουργούνται μεγάλες δυσλειτουργίες στο ΓΝΑΝ.  

Το ΔΣ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου στις 12/10/2021 έλαβε απόφαση να επανυποβάλει το ίδιο αίτημα που είχε υποβάλει στις 10/5/21. Δείτε τη σχετική απόφαση ΕΔΩ.

Μακάρι αυτή τη φορά το αίτημα να μην έχει την τύχη του προηγούμενου, να εγκριθεί και να πραγματοποιηθούν οι σχετικές προσλήψεις, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες.

Όσον αφορά στα αιτήματα για πρόσληψη επικουρικού νοσηλευτικού και παραιατρικού προσωπικού με 12μηνες ή 24μηνες συμβάσεις, η διαδικασία είναι διαφορετική, δεν απαιτείται δέσμευση πίστωσης και είχε υποβληθεί από το διοικητή ένα σχετικό αίτημα τον Ιούνιο. 
Το αίτημα δεν εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας και έκτοτε δεν έχει επανυποβληθεί, ούτε έχει υποβληθεί άλλο αίτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου