Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ - 5οΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ: Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ   
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ.                                               
5οΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Σπιναλόγκας 6 - Ηράκλειο       
Τ.Κ: 71201
Πληροφορίες: Ευάγγελος Μελιδονιώτης
Τηλ: 2810-310366 (Τρίτη – Πέμπτη, 09.00-13.00)
Φαξ: 2810-310014

Ηράκλειο 22/01/2019
Αρ. Πρωτ: 05 - 40
Προς: ΜΕΛΗ 5ΟΥ ΠΤ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕ

Θέμα:«Πρόσκληση σε τακτική Γενική Συνέλευση»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 3252/2004 άρθρο 16, παρ. 7, καλείστε στην τακτική Γενική Συνέλευση του 5ου Π.Τ. Κρήτης της ΕΝΕ, η οποία θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ» την Τρίτη 05/02/2019 και ώρα 13.00 – 15.00. 

Για την συγκρότηση νομίμου απαρτίας απαιτείται σχετική πλειοψηφία των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 
                         
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί σε 15 ημέρες, ήτοι την Τετάρτη 20/02/2019 και ώρα 13.00 – 15.00 στον ίδιο χώρο, και θα θεωρηθεί ότι υπάρχει απαρτία εάν παρίσταται το ¼των μελών του Περιφερειακού Τμήματος.
                         
Εάν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την επομένη, ήτοι την Πέμπτη 21/02/2019 και ώρα 13.00 – 15.00 με όσα μέλη παρίστανται στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Γενική Συνέλευση αφορούν: 
·       την έκθεση πεπραγμένων του έτους 2018. 
·       τον απολογισμό Εσόδων – Εξόδων για το έτος 2018.
·       οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει και εγκριθεί από το σώμα.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του 5ου Π.Τ. ΚΡΗΤΗΣ

Γεώργιος Κριτσωτάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου