Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

Nέα περικοπή των εισοδημάτων των εργαζομένων με κυλιόμενο ωράριο στα Δημόσια Νοσοκομεία


Ψηφίστηκε στη Βουλή στο Σχέδιο Νόμου για την «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» η ρύθμιση που αυξάνει τις ώρες εργασίας από 37 ½ σε 40 εβδομαδιαίως για τους εργαζόμενους στο δημόσιο.

Αυτή η αύξηση των ωρών εργασίας οδηγεί σε νέα περικοπή των εισοδημάτων των εργαζομένων με κυλιόμενο ωράριο στα Δημόσια Νοσοκομεία, αφού θα στερηθούμε την υπερωριακή αμοιβή για 12 ώρες το μήνα, που οδηγεί σε ετήσια απώλεια περισσότερων από 400 ευρώ το χρόνο για κάθε εργαζόμενο.
Και αυτό γίνεται σε μια στιγμή που ήδη από πέρυσι, λόγω των μέτρων του μνημονίου κάθε εργαζόμενος στα Νοσοκομεία έχει υποστεί μείωση εισοδήματος μεγαλύτερη από 1.500 Ε ετησίως. Επίσης γίνεται σε μια στιγμή που οι υπερωρίες, τα νυχτερινά και οι αργίες των εργαζόμενων στα Νοσοκομεία είναι απλήρωτα από τον Δεκέμβριο.

Αυτή η νέα περικοπή εισοδήματος εις βάρος των εργαζόμενων στην υγεία με πρόσχημα την αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο, εκτός των άλλων δείχνει και την αδιαφορία του υπουργείου υγείας για τη στήριξη των εργαζομένων που αποτελούν τον πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας.

Γιώργος Μανουσάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου