Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011

Υπηρετούν Προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Αγ. Νικολάου, Ανάγκη για προσλήψειςΠαρουσιάζουμε τον πίνακα με τα επίσημα στοιχεία για το προσωπικό που υπηρετεί ανά  υπηρεσία και που μας τα  παραχώρησε το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οργανικές θέσεις
Υπηρετούντες
Κενές θέσεις
Ποσοστό κάλυψης θέσεων
Νοσηλευτικής Υπηρεσία
333
161
172
48%
Διοικητικής Υπηρεσίας
190
94
96
49%
Παραϊατρικό προσωπικό
73
32
41
44%


Νοσηλευτική Σχολή
19
3
16
16%
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
34
28
6
82%Ιατροί ΕΣΥ (Νοσοκομείου)
108
51
57
47%
Ιατροί ΕΣΥ (ΚΨΥ)
4
1
3
25%
Ιατροί Επικουρικοί


5
100%
Ιατροί ειδικευόμενοι


38
100%


Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί είναι το μισό απ’ ότι θα έπρεπε με βάσει τον νέο οργανισμό του Νοσοκομείου. Εξαίρεση βέβαια το προσωπικό (ιατρικό) που κάνει ειδικότητα
Πάντως σε σημαντικές ειδικότητες  δεν υπηρετεί κανείς ή είναι ελάχιστοι όπως:
    
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οργανικές θέσεις
Υπηρετούντες
Κενές θέσεις
Ποσοστό κάλυψης θέσεων
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3
0
3
0%
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
1
0
1
0%
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
0
2
0%
ΔΕ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Η/Υ
3
0
3
0%
ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
5
0
5
0%
ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
1
0
1
0%
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
1
0
1
0%
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
2
0
2
0%
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
9
1
8
11%
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4
1
3
25%
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
4
1
3
25%
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4
1
3
25%
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
10
3
7
30%
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜ.
6
2
4
33%
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6
2
4
33%
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
30
10
20
33%
ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
10
4
6
40% Επιτακτική λοιπόν η ανάγκη για προσλήψεις προσωπικού ώστε το Νοσοκομείο μας  να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να ανταποκριθεί στο νέο αυξημένο ρόλο τουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου