Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020


Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Α. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 Β. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Γ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ 

Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

Στ. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 4/10/2020

Ζ. ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19

Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Ολόκληρη η εγκύκλιος:

https://www.minfin.gr/documents/20182/351982/20-9-2020+++16316_%CE%A9%CE%A9%CE%94%CE%A946%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-2%CE%9E%CE%A7.pdf/0684c064-fc16-4112-b566-12efcf88fe6b 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου