Δευτέρα 5 Μαΐου 2014

To ΦΕΚ με τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ν. Λασιθίου


...αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου και Γενικό Νοσοκομεί−Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», αρμοδιότητας 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, ως κατωτέρω:

α. Μακρονικολάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Ι 038313, Πτυχιούχος Εμπορικών Επιστημών της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γ.Ν. Λασιθίου και Γ.Ν.−Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», ως Πρόεδρος.

β. Ματαλλιωτάκης Γεώργιος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 472887, Πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Αναπληρωτής Διοικητής στο Γ.Ν. Λασιθίου, με αρμοδιότητα στο πρώην Γ.Ν.−Κ.Υ. Ιεράπετρας, ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτρια την Λενακάκη Αγγελική του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 231064, Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο Γ.Ν. Λασιθίου, με αρμοδιότητα στο πρώην Γ.Ν.−Κ.Υ. Σητείας.

γ. Μοσχοβιτάκη Κρυσταλία του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 466380, Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αναπληρώτρια Διοικήτρια στο διασυνδεόμενο Γ.Ν.−Κ.Υ. Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», με αναπληρωτή τον Μπαρμπούνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 465988, Γεωπόνο.

δ. Ανδριώτης Ιωάννης του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. Λ 962876, Ιατρός Ε.Σ.Υ., Επιμελητής Α' Καρδιολόγος, που υπηρετεί στο πρώην Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, ως εκπρόσωπος των ιατρών που υπηρετούν στα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία, με αναπληρωτή τον Μπουνιαλέτο Εμμανουήλ του Στερεού, με Α.Δ.Τ. Σ 865331, Ιατρό Ε.Σ.Υ., Επιμελητή Α΄ Γενικής Ιατρικής, που υπηρετεί στο πρώην Γ.Ν.−Κ.Υ. Ιεράπετρας, ομοίως.

ε. Μανουσάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. Χ 916853, Υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με Ε΄ βαθμό, που υπηρετεί στο πρώην Γ.Ν. Αγίου Νικολάου, ως εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, πλην ιατρών, με αναπληρωτή τον Παπαδάκη Χαρίδημο του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 464247, Υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Νοσηλευ−
τικής με βαθμό Γ΄, που υπηρετεί στο πρώην Γ.Ν.−Κ.Υ. Ιεράπετρας, ομοίως.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

3. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Ματαλλιωτάκης Γεώργιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου