ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

            Για την περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, σας γνωρίζουμε ότι το προσωπικό ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2, υποπαράγραφο 13 του Νόμου 1264/1982.

  1.   ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Για κάθε νοσηλευτικό τμήμα μία νοσηλεύτρια ανά βάρδια
  • Κάθε 120 ασθενείς, ένας άνδρας νοσοκόμος ανά βάρδια
  • Στα χειρουργεία δύο νοσηλεύτριες ανά βάρδια
  • Στα χειρουργεία ένας νοσοκόμος και ένας τραυματιοφορέας ανά βάρδια
  • Στο αναισθησιολογικό μια νοσηλεύτρια
  • Στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, για κάθε τρία (3) κρεβάτια ένας (1) νοσηλευτής στην πρωινή και απογευματινή βάρδια, για κάθε τέσσερα (4) κρεβάτια ένας (1) νοσηλευτής κατά την νυχτερινή βάρδια.
  • Στα Εξωτερικά Ιατρεία (ή τμήμα Επειγόντων), μία Νοσηλεύτρια και ένας άνδρας νοσοκόμος ανά βάρδια (για Νοσοκομεία μέχρι 300 κλίνες)

  2.   ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Κάθε 80 ασθενείς μία ή ένας τραπεζοκόμος και μία ή ένας τραπεζοκόμος γα το Προσωπικό Ασφαλείας, στις δύο ημερήσιες βάρδιες
  • Κάθε 120 ασθενείς μία ή ένας καθαριστής στις δύο ημερήσιες βάρδιες. Την νυχτερινή βάρδια θα υπάρχει μόνο ένας καθαριστής
  • Στα μαγειρεία :
   • στα νοσοκομεία μέχρι 500 κλίνες ένας μάγειρας, και ένας λαντζιέρης στις δύο ημερήσιες βάρδιες
   • στα νοσοκομεία άνω των 500 κλινών ένας μάγειρας, ένας βοηθός μάγειρας δύο λαντζιέρηδες στις δύο ημερήσιες βάρδιες
  • Σε κάθε νοσοκομείο ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός και ένας θερμαστής ανά βάρδια
  • Στα πλυντήρια δύο εργάτες ακάθαρτου ιματισμού στην πρωινή βάρδια.

  3.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Ένας υπάλληλος Γραφείου Κίνησης Ασθενών στις δύο ημερήσιες βάρδιες
  • Ένας Αποθηκάριος Τροφίμων στην πρωινή βάρδια.

  4. ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  Εργαστήρια :
  • ακτινολογικό : ένας χειριστής ανά βάρδια εργασίας
  • μικροβιολογικό – βιοχημικό – αιματολογικό εργαστήριο : ένας παρασκευαστής ανά βάρδια
  • αιμοδοσίας : ένας παρασκευαστής ανά βάρδια εργασίας.

  5. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Για το ιατρικό προσωπικό ισχύει ο ίδιος αριθμός, ανά τμήμα, που ισχύει τις ημέρες εφημερίας
  • Για το φαρμακείο : ένας φαρμακοποιός

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ


  Στα επαρχιακά νοσοκομεία, κάτω των 120 κλινών παραμένει προσωπικό ασφαλείας ίσο με τον αριθμό εργαζομένων στις μέρες αργίας
  Αν η ημέρα απεργιακής κινητοποίησης, συμπίπτει με Γενική Εφημερία, ο αριθμός του προσωπικού ασφαλείας ενισχύεται μέχρι τον αριθμό της ελάχιστης βάρδιας ημέρας εφημερίας.
  Την ημέρα της απεργιακής κινητοποίησης υπάρχει υποχρέωση παρασκευής φαγητού μόνο για το προσωπικό ασφαλείας και τους ασθενείς.
  Όπου υπάρχουν ραντεβού για την ημέρα της κινητοποίησης, με ευθύνη της υπηρεσίας αναβάλλονται
  ΠΡΟΣΟΧΗ : σε όποια Νοσοκομεία υπάρχουν ειδικά τμήματα ή εργαστήρια, όπως Προγεννητικός Έλεγχος, Θεραπεία Κοβαλτίου κλπ με μέριμνα της απεργιακής επιτροπής θα πρέπει να πραγματοποιούνται.
  Σε περίπτωση που υπάρχουν απεργοσπάστες το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ.


  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
  • ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
  • ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ 
  • Δικαιώματα Ασθενών
   Πληροφορίες για τον πολίτη / Δικαιώματα Ασθενών
   Σύμφωνα με το Ν. 2071/92 ΦΕΚ 123/92 τ.α , Άρθρο 47 τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ασθενούς είναι:
   1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του.
   2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
   3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
   4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του.
   5. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεως του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
   6. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το Δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
   7. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφαση του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευσή. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
   8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
   9. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
   10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ\' αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.
   Υποχρεώσεις Ασθενούς
   1. Ο ασθενής έχει υποχρέωση να ενημερώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
   2. Για κάθε παράπονο ο ασθενής και οι συγγενείς να απευθύνονται στους ιεραρχικά υπεύθυνους καθώς και στo Γραφείο Επικοινωνίας με τον Πολίτη που λειτουργεί εντός του Νοσοκομείου.
   3. Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής, και να αποφεύγετε να έχετε μαζί σας παιδιά.
   4. Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους λόγω ειδικής άδειας, πρέπει να φροντίζουν στη διατήρηση της καθαριότητας. Να μην κάθονται στα κρεβάτια των ασθενών, να μην βάζουν λουλούδια στους θαλάμους και να μην κρατούν τρόφιμα, αναψυκτικά και καφέδες, γιατί μεταβάλλονται σε εστίες μικροβίων.
   5. Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη ηρεμίας και ησυχίας.
   6. Να μην φέρετε μαζί σας πολύτιμα αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά.
   7. Να είστε συνεπείς στα ραντεβού που έχετε κλείσει και να μην απομακρύνεστε από τους θαλάμους άνευ αδείας.
   8. Να έχετε πάντα το βιβλιάριο υγείας, και ασφάλισης, τις εξετάσεις που τυχόν έχετε κάνει στο παρελθόν καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο ( πληροφοριακό δελτίο, οδηγίες κ.λ.π.).
   9. Αν είστε ασφαλισμένος ή έχετε βιβλιάριο απορίας, η νοσηλεία σας καλύπτεται από το ασφαλιστικό σας ταμείο ή το Δημόσιο.
   10. Εάν είστε ανασφάλιστος πληρώνετε το αντίτιμο του νοσηλείου σας, απευθείας και μόνο στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων, που σας παρέχει και την σχετική απόδειξη.
   11. Απαγορεύεται οι επισκέπτες να εισέρχονται εντός του Νοσοκομείου με αυτοκίνητο ή άλλο μεταφορικό μέσο.
   12. Αμοιβή σε οποιοδήποτε πρόσωπο και για οποιοδήποτε λόγο είναι παράνομη και προσβάλει τους ίδιους τους εργαζόμενους.
   13. Οι ασθενείς και οι συνοδοί αυτών, κατά την εισαγωγή τους, πρέπει να δίνουν απαραίτητα τα στοιχεία τους και τις πληροφορίες που τους ζητούνται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
   14. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.
   ©Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης